Sundberg & Kågström Redovisning AB

Sundberg & Kågström Redovisning AB

Bokslut & årsredovisning

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller årsredovisning. Det som avgör det är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

Årsbokslutet/Årsredovisningen är en sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått.

När bokslutet är klart, träffas vi för en genomgång av resultatet. Utöver den löpande rapporteringen finns det här tillfälle att reflektera över året som gått och att bolla tankar om kommande år.

Allt som allt kan man säga att bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, och smarta justeringar görs för att skapa en mer rättvisande bild av bolagets gångna år.

Krävs en revision p.g.a bolagets storlek har vi samarbete med flera revisionsbyråer.

Revisorn genomför en oberoende granskning av företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den offentliga revisionsberättelsen.