Sundberg & Kågström Redovisning AB

Sundberg & Kågström Redovisning AB

Våra tjänster

Redovisning

Som kund hos oss kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör din redovisning.  Vi erbjuder allt från fakturering, löner, löpande bokföring, hanterar in- och utbetalningar, gör avstämningar och tar fram väsentliga rapporter som kan anpassas efter just dina behov.

Bokslut & årsredovisning

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller årsredovisning. Det som avgör det är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

Deklarationer

Oavsett företagsform måste räkenskapsåret avslutas med att lämna in en deklaration. Ägare av fåmansbolag ska även lämna in en så kallad K10-blankett. Vi hjälper dig att ha koll på vilka möjligheter du har till avdrag i verksamheten och att göra avsättningar för att reglera din inkomst.

Vi upprättar dessa deklarationer både för dig och ditt bolag i samband med bokslutet. Vi håller helt enkelt koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och meddelar dig vad du skall betala och när.